alt
____________________________________________________________
alt

 


naglowek w strone klienta

"W stronę klienta - nowa twarz administracji samorządowej"

Nasze Urzędy z myślą o klientach!

Przeszkolenie 495 pracowników urzędów gmin, miast oraz starostw z terenu 6-ciu powiatów województwa podkarpackiego z tematyki ostatnio znowelizowanych ustaw, komunikacji, zarządzania czasem, obiegu dokumentów i zasad współpracy z ngo, realizowania oraz rozliczania projektów współfinansowanych z EFS to tylko jeden z celów, którego osiągnięcie zakładał projekt realizowany również i w naszym powiecie przez Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze pn. „W stronę klienta – nowa twarz administracji samorządowej”.

Pomimo, iż projekt realizowany jest w terminie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 października 2011 r., już dziś wiemy, że przyniósł on oczekiwany rezultat. Łącznie przeszkolonych zostało 847 pracowników administracji samorządowej, w tym 118 z terenu powiatu dębickiego.

Zakończenie projektu już w październiku. Na konferencji podsumowującej przedstawione zostaną osiągnięte rezultaty, odbędzie się pokaz mody urzędniczej, a także wystawa zdjęć wykonanych w trakcie trwania projektu.

Co warto podkreślić, w urzędach biorących udział w projekcie wydany zostanie Kodeks Etyki Urzędnika oraz Informator zawierający praktyczne informacje: gdzie kierować sprawę, pod jaki numer telefonu dzwonić, w jakich godzinach pracuje urząd.

Wierzymy, że uczestnictwo w projekcie to nowy rozdział w relacji petent – urzędnik, a wartości takie jak: wysoka jakość świadczonych usług, sprawna obsługa oraz organizacyjny ład już na zawsze będą charakteryzowały urzędy z powiatu dębickiego.

Partnerzy Projektu:

  • Urząd Gminy Jodłowa
  • Urząd Miejski w Boguchwale
  • Urząd Gminy Łańcut
  • Urząd Miasta i Gminy Narol
  • Urząd Miejski w Przecławiu
  • Starostwo Powiatowe w Strzyżowie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


 

Dobro petenta to główny cel naszego urzędu!

Wysoka jakość świadczonych usług, sprawna obsługa, organizacyjny ład, a także zadowolenie klientów to cechy,

które powinny charakteryzować każdy organ administracji rządowej, jak i samorządowej.

Troska o wysoki poziom i dobrą organizację pracy ma kluczowe znaczenie dla każdej ze stron stosunku petent – urzędnik.

Nie ulega wątpliwości, iż to dbałość o dobro interesantów wyznacza kierunek działań organów administracji, które jak sama nazwa wskazuje powinny służyć obywatelom.

Aby najlepiej realizować zadania powierzone nam przez Państwa, podejmujemy szereg inicjatyw mających na celu zapewnienie wysokiego standardu świadczonych usług, a także podwyższenie kompetencji pracowników.

Jednym z takich przedsięwzięć są szkolenia realizowane przez Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze w ramach projektu „W stronę klienta – nowa twarz administracji samorządowej” w których uczestniczą pracownicy naszego urzędu.

Tematyka szkoleń omawia aktualne problemy prawne, a także zagadnienia ściśle związane ze specyfiką pracy urzędniczej.

Mamy nadzieję, że inicjatywa podjęta przez nas zyska Państwa aprobatę, a odwiedzający urząd klienci będą zadowoleni z obsługujących ich pracowników.

Więcej informacji: www.altum.pl

 


 

naglowek w strone klienta

alt 


Projekt realizowany w powiecie dębickim przez Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze w partnerstwie z gminą Jodłowa ma już rok.

 

W okresie tym, pierwsza grupa pracowników urzędu została przeszkolona z zakresu tematów: „Zasady współpracy samorządów z ngo”, „Zostań panem własnego czasu – jak skutecznie zarządzać czasem pracy” oraz „Komunikatywny urzędnik – abc dobrej komunikacji z klientem i w zespole wg zasad etyki”.

Przypomnijmy, że celem szkoleń jest poprawa jakości obsługi klientów, usprawnienie wykonywania zadań pod względem organizacyjnym, podniesienie jakości usług merytorycznych świadczonych przez JST oraz poprawa wizerunku urzędnika.

Czy projekt odniesie oczekiwany skutek, dowiemy się już w październiku 2011 roku na konferencji podsumowującej.

Co warto podkreślić ww. projekt, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzany jest w także w powiatach: lubaczowskim, łańcuckim, mieleckim, rzeszowskim oraz strzyżowskim.


naglowek w strone klienta