Zawody Szkolne

Kolejny sukces Gminy Jodłowa

Gmina Jodłowa, która składała wniosek wraz z innymi gminami poprzez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w sierpniu otrzymała informację o dofinansowaniu zadania pn "Instalacja systemów odnawialnych żródeł energii w ramach  osi priorytetowej III. Czysta Energia działanie 3.1  Rozwój OZE "projekty parasolowe" RPO na lata 2014-2020 .

 

 

 

Czytaj więcej...