Zawody Szkolne

Rynek - wizytówka Jodłowej


W 2009 roku przebudowano rynek w Jodłowej - miało to miejsce w 650 rocznicę powstania miejscowości, kiedy to w 1359 roku król Kazimierz Wielki erygował Jodłową Górną i Jodłową Dolną na prawie magdeburskim.  Wybudowano postument z herbem, zegarem i historią Jodłowej, plac zabaw, fontanny, nowe oświetlenie parkowe, zamontowano ławeczki i kosze.
Czytaj więcej...

OSP Jodłowa ma już nowy samochód bojowy

altW grudniu 2009 r. Gmina Jodłowa złożyła wniosek w ramach działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom – Projekty dotyczące jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 projektu pn.: „Wyposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowane działań ratowniczych w samochód ratowniczo-gaśniczy celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Jodłowa”. Wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną i został wybrany do dofinansowania . W czerwcu gmina Jodłowa - jako pierwsza w powiecie - odebrała nowy samochód bojowy.
Czytaj więcej...

Wizyta Państwa Pariserów w Gminie

alt
W dniu 8 lipca 2010r. Wójt Gminy Jodłowa przyjął delegację osób mieszkających w USA. Była to rodzina Państwa Pariserów , której pomocy w ukrywaniu się przed hitlerowskim okupantem  w czasie II wojny światowej udzieliły Jodłowskie rodziny. Organizatorem i przewodnikiem spotkania był Pan  Zbigniew Niziński Prezes Zarządu  Fundacji Pamięć, która trwa.
Czytaj więcej...