Historia

Gmina Jodłowa to gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie dębickim. Przed 1945 rokiem teren obecnej gminy Jodłowa należał do województwa krakowskiego, po zakończeniu II wojny światowej weszła w skład nowo utworzonego województwa rzeszowskiego.

Czytaj więcej...

Obiekty zabytkowe

altWalory gminy podnoszą dobrze zachowane obiekty zabytkowe. Drewniany kościół św. Stanisława B-pa z XVII w. z pięknym wnętrzem i Sanktuarium Dzieciątka Jezus w otoczeniu starodrzewu lipowego, stanowiącego pomnik przyrody.

Czytaj więcej...

Położenie

W najnowszej regionalizacji przyrodniczo - leśnej opartej na podstawach ekologiczno - fizjograficznych (Trampler i in. 1990), gmina Jodłowa położona jest w Krainie VIII - Karpackiej, Dzielnicy 2 , Pogórza Środkowobeskidzkiego, Mezoregionie 2b , Pogórza Ciężkowicko - Dynowskiego. 

Czytaj więcej...

Turystyka

Wysokie walory Jodłowej zostały potwierdzone objęciem praktycznie całej gminy dwiema    formami ochrony krajobrazowej: Parkiem Krajobrazowym Pasma Brzanki i Obszarem  Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. Niewątpliwie atrakcyjniejszy zwłaszcza dla turystyki kwalifikowanej, jest sam park.
Czytaj więcej...