Bieg po słońce


 

 

W piątek 25 maja 2018 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jodłowej i dzieci z oddziału zerowego wzięły udział w zorganizowanym przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki konkursach sportowych, plastycznych  oraz przygotowanym festynie.

 

 

Czytaj więcej...

Powiatowy Dzień Matki w Dzwonowej

   Tegoroczna powiatowa uroczystość z okazji Dnia Matki odbyła się w naszej Gminie, a dokładniej w  Dzwonowej. Została ona przygotowana przez Panie ze  Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich Dzwonowa, a nad całością czuwała Pani Prezes - Anna Mikrut.

 

 

Czytaj więcej...

Wojewódzkie Święto Ludowe w Paszczynie

  20 maja 2018 roku w Paszczynie odbyła się impreza kulturalno – patriotyczna, na której zostały połączone 3 uroczystości: Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, Wojewódzkie Święto Ludowe oraz Odsłonięcie Tablicy Upamiętniającej Posłów Ziemi Paszczyńskiej. Było to wyjątkowe wydarzenie wojewódzkie, któremu patronowali Prezydent RP Andrzej Duda, Biskup Tarnowski Andrzej Jeż oraz Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. W uroczystości wziął też udział Wójt Gminy Jodłowa.

 

Czytaj więcej...

`

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jodłowa jest Gmina Jodłowa z siedzibą w Jodłowej 39-225 Jodłowa 1 A, reprezentowana przez Wójta Gminy. Dane kontaktowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 14 6302003;

2.    Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Jodłowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3.    Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na GminęJodłowa jako jednostkę samorządu terytorialnego i jej organy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit a, c i lit e, art. 9 ust. 2 lit. a, b, g RODO;

4.    Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu, których jest/będzie Gmina Jodłowa mogą byćwyłącznie podmioty i inne organy publiczne które posiadają dostęp do danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;

5.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6.    Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa;

7.    Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne;

8.    Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9.    Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10.  W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w Urzędzie Gminy Jodłowa podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy, dobrowolnie wyrażoną zgodą;

11.  W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań;

12.  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą
podlegać profilowaniu.                                                                                                       

 
                                      WÓJT GMINY JODŁOWA
                                  Robert Mucha