Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JODŁOWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa dla obszarów położonych  w miejscowościach: Jodłowa, Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Czytaj więcej...