Rynek - wizytówka Jodłowej


W 2009 roku przebudowano rynek w Jodłowej - miało to miejsce w 650 rocznicę powstania miejscowości, kiedy to w 1359 roku król Kazimierz Wielki erygował Jodłową Górną i Jodłową Dolną na prawie magdeburskim.  Wybudowano postument z herbem, zegarem i historią Jodłowej, plac zabaw, fontanny, nowe oświetlenie parkowe, zamontowano ławeczki i kosze.
Czytaj więcej...

Renowacja cmentarza wojennego w Dęborzynie

altW roku bieżącym cmentarz wojenny w Dęborzynie przeszedł gruntowną renowację. Wyczyszczone zostały drewniane elementy ogrodzenia, krzyże oraz furty zostały wyczyszczone z mchu i przebarwień. Następnie elementy ogrodzenia zostały dwukrotnie pomalowane. Cmentarz wojenny nabrał teraz właściwego dla tego miejsca wyglądu.
Czytaj więcej...

OSP Jodłowa ma już nowy samochód bojowy

altW grudniu 2009 r. Gmina Jodłowa złożyła wniosek w ramach działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom – Projekty dotyczące jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 projektu pn.: „Wyposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowane działań ratowniczych w samochód ratowniczo-gaśniczy celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Jodłowa”. Wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną i został wybrany do dofinansowania . W czerwcu gmina Jodłowa - jako pierwsza w powiecie - odebrała nowy samochód bojowy.
Czytaj więcej...

Wizyta Państwa Pariserów w Gminie

alt
W dniu 8 lipca 2010r. Wójt Gminy Jodłowa przyjął delegację osób mieszkających w USA. Była to rodzina Państwa Pariserów , której pomocy w ukrywaniu się przed hitlerowskim okupantem  w czasie II wojny światowej udzieliły Jodłowskie rodziny. Organizatorem i przewodnikiem spotkania był Pan  Zbigniew Niziński Prezes Zarządu  Fundacji Pamięć, która trwa.
Czytaj więcej...

Powódź stulecia w Jodłowej

 
alt
Powódź, jaka miała miejsce w dniach 3 i 4 czerwca 2010r. była na terenie naszej gminy powodzią, jakiej tutejsi mieszkańcy nie pamiętają od stulecia.  Woda pozrywała mosty, zniszczyła infrastrukturę drogową, energetyczną - poprzewracane  zostały słupy energetyczne i oświetleniowe.  Zalane podczas fali powodziowej budynki mieszkalne i postępujące osuwiska  spowodowały konieczność ewakuacji 17 rodzin (ok. 45 osób).
Czytaj więcej...