4 marca 2010r.w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się spotkanie z okazji  obchodzonego w tym roku 700-lecia urodzin króla Kazimierza Wielkiego. Prezydent RP Lech Kaczyński spotkał się z władzami miast zrzeszonych w  Stowarzyszeniu Miast Króla   Kazimierza Wielkiego.

 W spotkaniu udział wzięli prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz przewodniczący rad miast Kazimierzowskich, władze Stowarzyszenia oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Z naszej gminy w spotkaniu uczestniczyli Robert Mucha Wójt Gminy oraz Stanisław Kapłon Przewodniczący Rady Gminy Jodłowa, którzy osobiście spotkali się z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i Szefem Kancelarii Prezydenta Władysławem Stasiakiem. Zostali zaproszeni w imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na spotkanie z okazji przypadającego w 2010 r. jubileuszu 700-lecia urodzin króla Polski Kazimierza Wielkiego. Król Kazimierz Wielki był założycielem wsi Jodłowa, kiedy to w 1359r.  nadał Jodłowej prawo magdeburskie, czyniąc ją miastem. Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Prezydent RP Lech Kaczyński, prof. Jacek Maciejewski przewodniczący Rady Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego, który  przedstawił wkład  króla Kazimierza Wielkiego w budowie Polski oraz  Eugeniusz Gołembiewski - prezes Zarządu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego a zarazem burmistrz miasta Kowala.
Jak powiedział prezydent RP Lech Kaczyński w swoim przemówieniu :"Król Kazimierz Wielki panował przez 37 lat, od 1333 do 1370 roku. Chociaż nie był władcą, który zjednoczył ponownie Polskę, to pracował nad jej zjednoczeniem i dokonał olbrzymiego dzieła modernizacji. Miało ono przede wszystkim związek z budową licznych murowanych fortyfikacji i nowych kościołów. Za jego panowania miała miejsce lokacja blisko 100 nowych miast, z których część przetrwała do dziś. Po śmierci zaś tak szczęśliwie przekazał władzę, że stało się to podwaliną późniejszej unii Polski z Litwą". 

Prezydent zaznaczył, że  rozumie iż przedstawiciele miast powołali Stowarzyszenie, żeby te działania modernizacyjne podtrzymywać. "Nasza modernizacja musi polegać na dorównaniu w wydajności i efektywności innym krajom, na wykorzystywaniu wielkich talentów naszego narodu np. w dziedzinach informatyki czy matematyki. Polska modernizacja musi także być równomierna. I tu jest duża rola samorządu, który dysponuje dość dużymi kompetencjami" - powiedział Lech Kaczyński.

Centralne ogólnopolskie uroczystości odbędą się 30 kwietnia br. w Kowalu w powiecie włocławkim. Uroczystościom tym patronuje prezydent RP Lech Kaczyński, który oświadczył, że postara się wziąć udział w uroczystości. Gospodarzami będą marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, przewodniczący sejmiku Krzysztof Sikora oraz władze miejskie Kowala . Wśród związanych z nimi wydarzeń będą: korowód historyczny; msza święta z udziałem biskupa włocławskiego Wiesława Meringa; uroczyste odsłonięcie pomnika; turniej rycerski; emisja repliki grosza kazimierzowskiego.

3,5-tysięczna miejscowość Kowal to miejsce urodzenia Kazimierza Wielkiego, jednego z największych polskich monarchów - to on "zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną" - ostatniego z piastowskiej dynastii założycieli państwa polskiego. Miasto to przygotowuje się do tych ważnych obchodów od 2008 roku. Kowal powołał komitet budowy pomnika Kaimierza Wielkiego, na którego koncie zgromadzono już 100 tysięcy złotych; zainicjowało też powstanie ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego. Stowarzyszeniu udało się również zainteresować rocznicą prezydenta Lecha Kaczyńskiego..

Z okazji jubileuszu w Kowalu powstaje park kazimierzowski, w którym znajdą się między innymi plac zabaw dla dzieci i plac rekreacyjno-rehabilitacyjny dla dorosłych oraz edukacyjna galeria plenerowa. W centralnym miejscu ogrodu stanie 7-metrowy pomnik króla, wykonany z ważącego 45 ton bloku białego granitu. Autorem koncepcji pomnika jest wywodzący się z Kowala artysta plastyk Artur Jeziorski. Monument powstaje w pracowni rzeźbiarza Tadeusza Bieniewicza. 
Wójt Gminy Jodłowa i Przewodniczący Rady Gminy spotkali się również osobiście z Prezydentem
Link do galerii zdjęć z uroczystości znajdujących się na stronie Prezydenta RP :  http://www.prezydent.pl/aktualnosci/zdjecia/galeria,356.html
 

 Zobacz galerię zdjęć...