Już po raz kolejny Wójt Gminy Jodłowa Robert Mucha wziął udział w audycji nadawanej przez Trendy Radio „Godzina z samorządem”.

 

 

 

Pytania, jakie były kierowane przez prowadzącą audycję dotyczyły m.in. pozyskanych przez gminę dofinansowań na: tzw.”projekty parasolowe”, budowę przyobiektowych oczyszczalni ścieków, termomodernizacji budynku Zespołu Szkół , sali gimnastycznej oraz budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jodłowej, remont sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej oraz na inwestycje drogowe. Wójt Gminy Jodłowa udzielił również odpowiedzi na pytania dotyczące planów inwestycyjnych na kolejne lata.

Audycji można posłuchać klikając poniżej: