DSC 1038 

 

Dnia 18 września 2018 roku

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej

wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 2

włączyło się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania

zainicjowanej w 2012 r przez

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

W naszej gminie była to piąta taka akcja.

 

 

Tegoroczną lekturą jest „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Przedwiośnie to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania. Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej. Do tej pory ukazało się ok. 120 polskich i ponad 10 zagranicznych wydań Przedwiośnia. Doczekało się też dwóch ekranizacji (1928, 2001).


Stefan Żeromski (1864-1925) – prozaik, dramaturg, publicysta i działacz społeczny, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i XX wieku. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej, był uczniem gimnazjum w Kielcach, działał w tajnych kołach młodzieżowych, pracował m.in. jako guwerner w Nałęczowie i bibliotekarz w Polskim Muzeum Narodowym w Rapperswilu. Od 1919 roku przebywał w Warszawie (pod koniec życia zamieszkał na Zamku Królewskim). W swoich utworach często piętnował niesprawiedliwość społeczną, opowiadając się za potrzebą walki z krzywdą i cierpieniem. Wiele miejsca poświęcił tematyce niepodległościowej, nawiązując dialog z tradycją polskiej literatury patriotycznej. Był również inicjatorem powstania Polskiej Akademii Literatury, a także współtwórcą (1920) i pierwszym prezesem Związku Zawodowego Literatów Polskich, w roku 1924 założył polski oddział Pen Clubu.

Akcja Narodowe Czytanie w Jodłowej rozpoczęła się 18 września br. o godzinie 9.45 na placu przed SP nr 2 w Jodłowej Górnej. Podstawowym celem przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

W Narodowym Czytaniu udział wzięli uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jodłowej, przedstawiciele władz lokalnych, członkowie Klubu Seniora oraz wszyscy, którzy wyrazili chęć publicznego zaprezentowania utworu Stefana Żeromskiego.

Na zakończenie, każdy z uczestników, mógł otrzymać w książce lub na kartce stempel okolicznościową pieczęcią, przysłaną z Kancelarii Prezydenta.

Dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznej akcji i mamy nadzieję, że w przyszłym roku liczba osób wspólnie czytających będzie jeszcze większa.