Zespół Badawczy EUROREG i IGiPZ PAN serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców do wypełnienia ankiety, która ma pomóc w stworzeniu Planu Działania (jako nowego instrumentu polityki regionalnej), który ma być częścią realizacji rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i pozwolić na przełamanie barier rozwojowych.

Ankieta dla mieszkańców:

https://goo.gl/forms/byVqARRxqMsgGNUj2

Ankieta instytucjonalna i dla firm:

https://goo.gl/forms/qL7iDkjHx5GzYdqH2