altW roku 2009 Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej realizowało inwestycję pn. "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na centrum kulturalno-sportowe z zapleczem  dla OSP w miejscowości Dębowa".
 

Wykonawcą robót była firma Fabryka Farb i Lakierów „HERMAL DĘBICA”. Roboty budowlane zostały rozpoczęte z dniem podpisania umowy i zakończone zostały w dniu 29 grudnia 2009 roku.

Koszt rozbudowy i przebudowy budynku wraz z jego wykończeniem, budowa zbiornika ścieków z przyłączem kanalizacyjnym i studni z przyłączem wodociągowym wyniósł 485.306,53 zł.

Kolejnym etapem inwestycji było wyposażenie świetlicy w meble, sprzęt rekreacyjno-sportowy, nagłośnieniowy i komputerowy. Świetlice zostały wyposażone w niezbędny do ich użytkowania sprzęt. W pomieszczeniu gdzie ma być prowadzona świetlica internetowa zostały zamontowane 4 biurka wraz z zestawami komputerowymi, biurko i komputer serwer dla osoby obsługującej oraz urządzenie wielofunkcyjne drukarko-kserokopiarka. W sali tradycji ustawiono dwie gabloty wystawiennicze. Do świetlicy sportowo rekreacyjnej zamontowano atlas do ćwiczeń siłowych, stół do biliarda, stół do tenisa. W dużej Sali konferencyjnej ustawiono 60 krzeseł składanych oraz 10 stołów składanych. W pomieszczeniu Koła Gospodyń Wiejskich zamontowano 2 szafki wiszące oraz stół konferencyjny. Zakupiono również 3 szafy zamykane na potrzeby przechowywania dokumentacji. Ponadto świetlica została wyposażona w sprzęt nagłaśniający niezbędny podczas organizowania imprez. Koszt wyposażenia wyniósł 47.006,60 zł. Ponadto firma TOMMAX z Dębicy wykonała montaż systemu alarmowego.

Na dzień 31 grudnia inwestycja została zakończona obecnie prowadza jest procedura oddania budynku do użytkowania.

Zobacz galerię zdjęć...