alt
24 marca 2010r. w Domu Kultury "Mors" w Dębicy odbyła się VIII Konferencja Podkarpackiej  Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Dębica, w której udział  wziął również Wójt Gminy Jodłowa Pan Robert Mucha.
Konferencja ta odbyła się pod hasłem "Tamte 10 lat - Możesz, jeśli myślisz, że możesz" a honorowy patronat objął Starosta Powiatu Dębickiego Pan Władysław Bielawa oraz Burmistrz Miasta Dębica Pan Paweł Wolicki. W programie konferencji przewidziano: wystąpienia okolicznościowe, mini wykład  Dariusza Skorupy  - psychologa sportowego na temat " Myśli skrzydłami zdrowia i sukcesu"-czyli o sile pozytywnego myślenia, prezentację placówek otrzymujących Certyfikat Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie - Rejon Dębica oraz wręczenie Certyfikatów jak równieź  podsumowanie pracy - wręczenie podziękowań za wspieranie działań na rzecz edukacji  zdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia. Na ręce Wójta Pana Roberta Muchy gratulacje i życzenia złożył Podkarpacki Kurator Oświaty, który  podkreślił wysiłek włożony w to, aby Przedszkola i Szkoły Dębickiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie prężnie działały i były wzorem oraz prekursorami nowatorskich działań oraz przedsięwzięć prozdrowotnych w środowisku lokalnym.Na terenie Gminy Jodłowa CERTYFIKAT REJONOWY Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie posiada Szkoła Podstawowa Nr 2 im.M.Konopnickiej w Jodłowej, natomiast CERTYFIKAT WOJEWÓDZKI posiada Zespół Szkół w Jodłowej i Zespół Szkół Nr 1 w Jodłowej - Gimnazjum im.Jana Pawła II.

Zobacz  galerię zdjęć z konferencji...