PROJEKT „ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” jest realizowany przez HOG POLSKA JAKUB GIBAŁA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek Pracy Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

 

Szczegółowe informacje w załączniku

PROJEKT „ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” jest realizowany przez HOG POLSKA JAKUB GIBAŁA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek Pracy Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Cele projektu: Celem głównym projektu jest wzrost poziomu samozatrudnienia oraz przedsiębiorczości poprzez umożliwienie stworzenia własnego miejsca pracy w grupie 84 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo) zamieszkujących województwo podkarpackie do marca 2018r. Rezultaty projektu: - utworzenie 72 nowych mikroprzedsiębiorstw, - wzrost postawy przedsiębiorczej oraz zwiększenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród Uczestników Projektu, - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących zakładania i prowadzenia własnej firmy wśród Uczestników projektu. Okres realizacji: 2016-09-01 do 2018-03-31 Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie Grupa docelowa: Wsparciem w ramach projektu „ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” zostaną objęte 84 osoby fizyczne powyżej 29 roku życia, zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego i zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które pozostają bez zatrudnienia i znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby 50+, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety lub osoby niepełnosprawne. Formy wsparcia: W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia: 1. Szkolenie: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą(27 h). 2. Grupowe warsztaty pisania biznes planu (22h). 3. Indywidualne doradztwo biznesowe (8h/os). 4. Bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 23 000,00 zł (jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozpoczęcie działalności gospodarczej). 5. Bezzwrotne finansowe wsparcie pomostowe - 1 750 zł/miesiąc przez 6 miesięcy oraz 1000 zł/ miesiąc przez kolejne 6 miesięcy. 6. Szkolenia i doradztwo specjalistyczne oraz mentoring branżowy wspomagające prowadzenie nowoutworzonych firm. Rekrutacja do projektu: PLANOWANY TERMIN REKRUTACJI: 10.10.2016 r. DO 21.10.2016 r. Kandydaci do projektu muszą spełnić następujące kryteria formalne: A. są powyżej 29 roku życia1 B. zamieszkują (zgodnie z KC) woj. Podkarpackie, C. posiadają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, D. należą do przynajmniej jednej z następujących grup: 1. osoby w wieku od 50 roku życia2 1 osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie 2 osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 50 lat (od dnia 50 urodzin). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie Biuro projektu:HOG POLSKA ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II - 3 piętro), tel. 698 693 340, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. http://www.hogpolska.pl 2. osoby długotrwale bezrobotne3 3. kobiety, 4. osoby niepełnosprawne, E. planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego, F. nie posiadały aktywnego wpisu do CEIDG oraz nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS oraz nie prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymają osoby, które (max.18p.): •deklarują prowadzenie działalności gospodarczej pow. 12 m-cy -8p. • pozostają poza rynkiem pracy nieprzerwanie powyżej 24 m-cy-1p. • zamieszkują na terenach wiejskich-1p. • powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka-1p. • wychowują min.3 dzieci-4p. • są w wieku 50+-2p. • zamieszkiwanie w jednym z powiatów o stopniu bezrobocia powyżej średniej dla województwa-1p. Kontakt: Biuro projektu „ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” HOG POLSKA JAKUB GIBAŁA ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 3 piętro)35-001 Rzeszów tel..: 698 693 340 www.hogpolska.pl e- mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o projekcie.pdf)Informacja301 kB