Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jodłowej realizuje projekt pt. "Szansa na lepsze jutro" ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada udział 20 osób z terenu gminy Jodłowa zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Głównym celem projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia i aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej w wyniku zastosowania kompleksowego wsparcia.

Regulamin i formularze zgłoszeniowe dostępne w załączniku,na stronie  www.gopsjodlowa.pl oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jodłowej.

Załączniki:
Pobierz plik (RR REGULAMIN1.doc)Regulamin174 kB
Pobierz plik (Za--cznik_ RR 1_-_FORMULARZ_zgłoszeniowy__-_czarny.doc)Formularz zgłoszeniowy2196 kB