Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na  olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie  86,00  zł * ilość ha użytków rolnych

  • w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia  gruntów  rolnych  wraz  z  fakturami  VAT  (lub  ich  kopiami) stanowiącymi  dowód  zakupu  oleju  napędowego  w  okresie  od  1  sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
  • w  terminie  od  1  sierpnia  2017  r.  do  31  sierpnia  2017  r.  należy  złożyć odpowiedni  wniosek  do  wójta,  burmistrza  lub  prezydenta  miasta, w  zależności  od  miejsca  położenia  gruntów  rolnych  wraz  z  fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1  lutego  2017  r.  do  31 lipca  2017  r.  w  ramach  limitu  zwrotu  podatku określonego na 2017.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
 
3 - 28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
2 - 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
 
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.