„Aktywna tablica” to rządowy programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.

 

 

 

 

W ramach tego programu dwie szkoły podstawowe z terenu Gminy Jodłowa zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ogłosiło wykaz szkół, którym udzielono wsparcia finansowego. Po 14 tyś. zł otrzymają: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jodłowej i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jodłowej. Organ prowadzący szkołę będzie miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

Podstawowym wymaganiem dla szkoły przystępującej do programu było posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s. Dlatego też z naszej gminy mogły wyjść tylko 2 wnioski.

/red.Anna Nowak-Dyrektor CUW/