W dniu 8 lutego 2018r. w Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej odbyła się uroczysta Msza św. w intencji Pana Stanisława Janigi z okazji 50-lecia posługi organistowskiej w kościele w Jodłowej.

 

 

Liturgię Mszy św. uświetniło jedenastu koncelebransów: dyrektor Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ks. prałat dr Grzegorz Piekarz,który przewodniczył liturgii; ks. Franciszek Cieśla - proboszcz z Mikołajowic, ks. Antoni Jurkowski - proboszcz z Jodłowej Górnej wraz z emerytowanym proboszczem ks. Marianem Myjakiem, ks. Mieczysław Składanowski, ks. Julian Kapłon, ks. Stanisław Kumiega - proboszcz ze Słopnic Górnych, ks. Stanisław Kita - proboszcz ze Starych Żukowic, ks. Piotr Zawiślak - wikariusz z Nowego Sącza oraz miejscowi kapłani z parafii pw.Stanisława BiM w Jodłowej. Sam Jubilat uczestniczył we Mszy świętej – tym razem w nawie kościelnej - razem ze swoją rodziną , natomiast na chórze zagrali koledzy Jubilata , którzy przybyli na tę uroczystość. Na zakończenie liturgii Mszy św. Jubilatowi wręczony został order „Dei Regno Servire” w uznaniu zasług w dziele budowy Królestwa Bożego w Diecezji Tarnowskiej oraz chrześcijańskiego życia i apostolskiego zaangażowania. Życzenia złożyła również rodzina, rada parafialna i Wójt Gminy Jodłowa Robert Mucha.

Zobacz zdjęcia...