W dniu 2 marca 2018 r. uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w debacie Oksfordzkiej „Młodzi mają głos”.

 

 

Drużyna broniła tezy „Każdy jest kowalem własnego losu”. Rywalizując z drużyną z Brzostku wygrała pojedynek 216 - 213, odnosząc pierwsze zwycięstwo w debiutanckim sezonie. Drużynę z Jodłowej jako „mówcy” reprezentowali uczniowie klas III: Natalia Nowak, Gabriela Wal, Patryk Kurek oraz Alina Kaczka. Opiekunem naszej drużyny jest nauczyciel historii - Pani Jadwiga Warzecha.
Liderem projektu „Młodzi mają głos” jest Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.

ZASADY DEBATY OKSFORDZKIEJ PRZYJĘTE DLA POTRZEB PROJEKTU „MŁODZI MAJĄ GŁOS”
- dyskutują  ze  sobą  dwie  czteroosobowe  drużyny, zwolennicy  tezy  (Propozycja)  i  jej  przeciwnicy  (Opozycja),
- debatą  kieruje  marszałek  debaty,
- marszałek debaty ma prawo odebrać głos, a nawet usunąć z sali dyskutanta, który narusza przyjęte formy grzecznościowe,
- marszałka wspiera sekretarz debaty, którego zadaniem jest pomiar czasu przemowy,
- główne dyskutowane hasło przedstawione jest w formie jednozdaniowej tezy,
- w każdej z drużyn następuje podział funkcji: dwie pierwsze osoby bronią stanowiska drużyny, rolą trzeciego mówcy jest zbicie argumentów przeciwnika, 
  czwartego zaś przede wszystkim wygłoszenie mowy podsumowującej,
- reprezentanci  stron  występują  naprzemiennie,
- czas wszystkich mówców biorących udział w debacie jest ograniczony do 5 minut,
- mówcom 1– 3 drużyna przeciwna może zadawać pytania, mowa ostatnich mówców, od początku do końca, chroniona jest przed zadawaniem pytań,
- zarówno z grupy Propozycji jak i strony Opozycji wyłonionych jest czterech mówców, którzy na przemian przedstawiają argumenty za i przeciw tezie;  zaczyna
  mówca Propozycji – kończy mówca Opozycji,
- każdy mówca zaczyna wypowiedź słowami: „Szanowny Panie Marszałku”,
- uczestników debaty obowiązuje strój właściwy okazjom uroczystym,  
- zwycięzcę pojedynków wskazuje Loża Mędrców oraz ekspert.