"Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej informuje, że jest realizatorem rządowego programu „Dobry Start” dla ucznia.

 

 

 

„Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny z terenu gminy Jodłowa - bez względu na dochód rodziny. 

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem roku szklonego dzieciom uczęszczającym do:

- szkoły podstawowej,

- dotychczasowych gimnazjum,

- szkoły ponadpodstawowej,

- dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych

(z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szklono wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy), do ukończenia przez nie 20. roku życia.

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenia do ukończenia 24. roku życia. 

Kiedy świadczenie Dobry Start nie przysługuje ?

-świadczenie dobry start nie przysługuję na dziecko:

- uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówka” w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

Może to zrobić:

- rodzic,

- opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka,

- pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, (niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym lub ugodą sądową alimentów z ich strony.)

 Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski mieszkańców gminy Jodłowa o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej Jodłowa 1A, 39-225 Jodłowa, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych.

Wnioski będą przyjmowane już od 1 lipca  online – drogą elektroniczną, od 1 sierpnia papierowo – drogą tradycyjną.

Ważne! Aby otrzymać świadczenie na rozpoczynający się rok szkolny 2018/2019 wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r.

 Jak złożyć wniosek?

Wniosek – będzie można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak:

- Alior Bank SA,

- Bank Millennium SA,

- Bank Pekao SA,

- Bank Pocztowy SA,

- Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze,

- Credit Agricole Bank Polska SA,

- Getin Noble Bank SA,

- ING Bank Śląski SA,

- mBank SA,

- Nest Bank S.A,

- PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo),

- SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Od 1 sierpnia wnioski w formie papierowej można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jodłowej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu rodziny świadczenie „Dobry Start” otrzymają do 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach  ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia  nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

 Wzór wniosku o świadczenie Dobry Start 300+

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

 Szczegółowych informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


 

Załączniki:
Pobierz plik (Dobry Start ulotka A5 06-06.pdf)Dobry start1302 kB