W dniu 25 lutego 2010r. czworo uczniów  Gimnazjum im.Jana Pawła II w Jodłowej : Radomir Nowak,    Mateusz Kupczyk, Monika Warzecha oraz   Mateusz Kamionka uczestniczyło w I Międzynarodowym Konkursie  Języka Angielskiego o nazwie "English Competition" zorganizowanym przez Publiczne Gimnazjum nr 1 im.Kard.Stefana Wyszyńskiego  w Ryglicach.

Celem konkursu, który obejmował dwa etapy - część pisemną oraz wypowiedź ustną, było przede wszystkim wyłanianie talentów  oraz wspieranie uczniów zdolnych  w rozwijaniu i poszerzaniu kompetencji a także wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.  Komisja złożona z nauczycieli języka angielskiego, którzy przybyli na konkurs wraz z uczniami wyłoniła trzech zwycięzców. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Drugie miejsce zajął uczeń klasy III B naszego Gimnazjum Radomir Nowak.

Wszyscy uczniowei wzięli udział w części artystycznej przygotowanej przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Ryglicach, którzy zaprezentowali inscenizację  fragmentu powieści "Harry Potter" w języku angielskim.