Przewodniczący Rady

inż. Roman Warzecha
Zastępca Przewodniczącego Rady
Kazimierz Domański
Radna
Wanda Grygiel
Radny
Marek Jasica
Radna
Zofia Kaczka
Radna
Bożena Kastarenda
Radny
Andrzej Kos
Radna
Danuta Kos
Radny
Łukasz Latocha

Radny

Marek Leja
Radna
Elżbieta  Łępa
Radny
Józef Nawracaj
Radny
Ryszard Pacana
Radny
Wiesław Warzecha
Radny
Jerzy Zima