Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym na realizaję zadania pn:"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres I"

Gmina Jodłowa informuje, że na stronie internetowej Związku Gmin Dorzecza Wisłoki zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizaję zadania pn:"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres I" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020". Termin składania ofert upływa 9 czerwca 2017r. o godz. 10:00. Wszystkich zainteresowanych Wykonawców zapraszamy do składania ofert. Gmina Jodłowa informuje, że istnieje możliwość składania ofert częściowych. Część I dotyczy budynków zanjdujących się na terenie gminy. Z dokumentacją dotyczącą w/w postępowania można zapoznać się na stronie : http://www.wisloka.bip.info.pl/index.php?idmp=168&r=r

 

Poświęcenie i nadanie sztandaru Liceum Ogólnokształcącemu w Jodłowej w ramach VII Dni Stanisławowskich

19 maja 2017 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru szkoły – Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego.

Czytaj więcej...

Akcja Listy dla Ziemi zakończona

 

„Listy dla Ziemi” to ogólnopolska akcja, której celem jest uwrażliwianie Polaków na kwestię dbania o środowisko naturalne dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Do akcji włączyły się dzieci ze Szkół Podstawowych z gminy Jodłowa, które w napisanych przez siebie listach zachęcały dorosłych do proekologicznych zachowań i działań na rzecz natury.

Czytaj więcej...

"Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia"

Pod takim hasłem Samorząd Województwa Podkarpackiego,Caritas Diecezji Przemyskiej, Rzeszowskiej,  Sandomierskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także Bank Żywności, przy współpracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenia ilości odpadów spożywczych znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych. 

 

 

Czytaj więcej...