Wybory sołtysów i członków rad sołeckich sołectw gminy Jodłowa zarządzone zostały na dzień 26 kwietnia 2015 roku.

Dokumenty do pobrania w załącznikach

Załączniki:
Pobierz plik (lista osób popierających kandydata.odt)Lista osób popierających kandydata.doc[ ]7 kB
Pobierz plik (lista osób popierających kandydata.pdf)Lista osób popierających kandydata.pdf[ ]190 kB
Pobierz plik (oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.odt)Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.doc[ ]7 kB
Pobierz plik (oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.pdf)Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.pdf[ ]181 kB
Pobierz plik (SKMBT_C454e15031711120.pdf)Zarządzenie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich[ ]679 kB
Pobierz plik (SKMBT_C454e15041009590.pdf)Lista kandydatów na sołtysa sołectwa Jodłowa Dolna[ ]133 kB
Pobierz plik (SKMBT_C454e15041009591.pdf)Lista kandydatów na członków Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Dolna[ ]188 kB
Pobierz plik (SKMBT_C454e15041009592.pdf)Lista kandydatów na sołtysa sołectwa Jodłowa Górna[ ]134 kB
Pobierz plik (SKMBT_C454e15041009593.pdf)Lista kandydatów na członków Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Górna[ ]187 kB
Pobierz plik (SKMBT_C454e15041010000.pdf)Lista kandydatów na sołtysa sołectwa Dębowa[ ]132 kB
Pobierz plik (SKMBT_C454e15041010002.pdf)Lista kandydatów członków Rady Sołeckiej sołectwa Dębowa[ ]183 kB
Pobierz plik (SKMBT_C454e15041010010.pdf)Lista kandydatów na sołtysa sołectwa Jodłowa Wisowa[ ]144 kB
Pobierz plik (SKMBT_C454e15041010011.pdf)Lista kandydatów członków Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Wisowa[ ]218 kB
Pobierz plik (SKMBT_C454e15041010012.pdf)Lista kandydatów na sołtysa sołectwa Dzwonowa[ ]132 kB
Pobierz plik (SKMBT_C454e15041010013.pdf)Lista kandydatów członków Rady Sołeckiej sołectwa Dzwonowa[ ]188 kB
Pobierz plik (SKMBT_C454e15041010014.pdf)Lista kandydatów na sołtysa sołectwa Dęborzyn[ ]145 kB
Pobierz plik (SKMBT_C454e15041010015.pdf)Lista kandydatów członków Rady Sołeckiej sołectwa Dęborzyn[ ]243 kB
Pobierz plik (SKMBT_C454e15041010020.pdf)Lista kandydatów na sołtysa sołectwa Zagórze[ ]133 kB
Pobierz plik (SKMBT_C454e15041010021.pdf)Lista kandydatów członków Rady Sołeckiej sołectwa Zagórze[ ]185 kB
Pobierz plik (zgłoszenia kandydata.Komisja.odt)Zgłoszenie kandydata na członka komisji wyborczej.doc[ ]6 kB
Pobierz plik (zgłoszenia kandydata.Komisja.pdf)Zgłoszenie kandydata na członka komisji wyborczej..pdf[ ]182 kB
Pobierz plik (zgłoszenie kandydata Sołtys i RS.odt)Zgłoszenie kandydata na sołtysa i członka rady sołeckiej.doc[ ]6 kB
Pobierz plik (zgłoszenie kandydata Sołtys i RS.pdf)Zgłoszenie kandydata na sołtysa i członka rady sołeckiej.pdf[ ]181 kB