Ostrzeżenia meteorologiczne

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Jodłowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w Jodłowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3400 o powierzchni 0,86 ha, wpisanej w księdze wieczystej nr RZ1 D/00094075/8, stanowiącej własność Gminy Jodłowa.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na szkolenie z Biznesplanu

W związku z zamiarem ogłoszenia naboru wniosków na podejmowanie  działalności gospodarczej, zachęcamy osoby, które zamierzają złożyć wnioski o pomoc w tym zakresie, do zgłaszania się na profesjonalne bezpłatne szkolenie „Jak sporządzić Biznesplan”.

Czytaj więcej...