Poświęcenie i nadanie sztandaru Liceum Ogólnokształcącemu w Jodłowej w ramach VII Dni Stanisławowskich

19 maja 2017 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru szkoły – Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego.

Czytaj więcej...

Akcja Listy dla Ziemi zakończona

 

„Listy dla Ziemi” to ogólnopolska akcja, której celem jest uwrażliwianie Polaków na kwestię dbania o środowisko naturalne dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Do akcji włączyły się dzieci ze Szkół Podstawowych z gminy Jodłowa, które w napisanych przez siebie listach zachęcały dorosłych do proekologicznych zachowań i działań na rzecz natury.

Czytaj więcej...

"Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia"

Pod takim hasłem Samorząd Województwa Podkarpackiego,Caritas Diecezji Przemyskiej, Rzeszowskiej,  Sandomierskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także Bank Żywności, przy współpracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenia ilości odpadów spożywczych znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych. 

 

 

Czytaj więcej...

II edycja konkursu recytatorskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym „Polska - moja ojczyzna”

8 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 odbyła się druga edycja konkursu recytatorskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym w gminie Jodłowa. Celem konkursu było kultywowanie postaw patriotycznych, zapoznanie dzieci z poezją zawierającą treści patriotyczne na poziomie edukacji przedszkolnej, wspieranie aktywności twórczej dzieci, rozwijanie zdolności dzieci.

 

 

Czytaj więcej...