Zapraszamy do głosowania na propozycje środowisk uczniowskich szkół

Zapraszamy do głosowania na propozycje środowisk uczniowskich szkół z terenu gminy Jodłowa na zadania edukacyjno - sportowo - kulturalne przedstawione podczas spotkań konsultacyjno – informacyjnych w Urzędzie Gminy Jodłowa w dniach 4.11.2016 i 25.11.2016.

Głosować można na jedno zadanie jeden raz dziennie z komputera o tym samym adresie IP. Głosowanie potrwa od 1 do 31 grudnia 2016r. Trzy najwyżej punktowane zadania otrzymają dofinansowanie z budżetu gminy.

Czytaj więcej...

Radni Gminy Jodłowa zawnioskowali do Pana Jana Warzechy Posła na Sejm RP

Radni Gminy Jodłowa zawnioskowali do Pana Jana Warzechy, Posła na Sejm RP, o zaprzestanie ciągłych , destrukcyjnych działań podejmowanych przez ugrupowanie partyjne PiS oraz Wspólnotę Ziemi Dębickiej wobec Zarządu Powiatu Dębickiego i Starosty Pana Andrzeja Reguły.

Radni stwierdzili, że takie działania prowadzą do destabilizacji pracy Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz współpracujących z nim samorządów.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na wyjazd na basen

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej organizuje  wyjazd na basen do Jasła połączony z nauką pływania.

Termin wyjazdu to 15 grudnia 2016 r. tj. czwartek. Koszt wyjazdu 5 zł/os. 

Zapisy w dniach 12 - 13 grudnia 2016 r., w godz. 10.00 – 16.00 w GCKiCz w Jodłowej. W przypadku osób niepełnoletnich obowiązują oświadczenia podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych /w załączeniu/. Ilość miejsc ograniczona. O udziale w wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń kompletnych, a więc spełniających jednocześnie takie warunki jak: uiszczenie kosztów wyjazdu i ewentualne złożenie stosownego oświadczenia.

 

"Szansa na lepsze jutro"

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jodłowej realizuje projekt pt. "Szansa na lepsze jutro" ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada udział 20 osób z terenu gminy Jodłowa zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej...