Zmiana zasad usuwania drzew i krzewów

17 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody ( (Dz.U.z 2017r.poz.1074) .Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew , które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Czytaj więcej...