Zuchy i harcerze pamiętali o bohaterach

1 października 2017 roku w Dębowej miała miejsce uroczysta Msza św. odprawiona w intencji poległych Partyzantów Podziemnego Państwa Polskiego. Po Mszy św. miały miejsce uroczystości przypominające bohaterów, apel pamięci poległych oraz złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Partyzantów Armii Krajowej.

 

 

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JODŁOWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa dla obszarów położonych  w miejscowościach: Jodłowa, Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Czytaj więcej...

"Młodzi mają głos"

Uczniowie klas gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Jodłowej przystąpili do projektu „Młodzi Mają Głos” 2017/2018. 9 października odbędą się dla młodzieży warsztaty, prowadzone przez koordynatora projektu Pana Bartłomieja Ziaję.

 

 

Czytaj więcej...