Przedstawiciel Instytutu Filologii Słowiańskiej na uroczystościach w LO w Jodłowej

Pan dr Leszek Mikrut - kierownik Pracowni Glottodydaktyki  IFS UMCS wziął udział w obchodach Dnia Komisji Edukacji Narodowej  połączonych z przekazaniem Liceum Ogólnokształcącego w Jodłowej Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie. Z tego wydarzenia w najnowszym numerze Wiadomości Uniwersyteckich został zamieszczony artykuł pt."Przedstawiciel Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS na uroczystościach w LO w Jodłowej

Czytaj więcej...

Zapraszamy na szkolenie.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  zaprasza na szkolenie : Technologia upraw zbóż, zwalczanie chwastów i chorób" oraz "Możliwości wsparcia finansowego rolnictwa w ramach PROW 2014-2020 w I kwartale 2017r."

Termin szkolenia: 10 luty 2017r.; miejsce szkolenia :  Dom Kultury Jodłowa sala widowiskowa; GODZ. 9:00