Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JODŁOWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa dla obszarów położonych  w miejscowościach: Jodłowa, Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Czytaj więcej...

"Młodzi mają głos"

Uczniowie klas gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Jodłowej przystąpili do projektu „Młodzi Mają Głos” 2017/2018. 9 października odbędą się dla młodzieży warsztaty, prowadzone przez koordynatora projektu Pana Bartłomieja Ziaję.

 

 

Czytaj więcej...