Album jest w języku polskim, niemieckim, angielskim z dedykacja Wójta Gminy Pana mgr inż. Jana Janigi.Obdarowanym jest student teologii kolegium amerykańskiego w Rzymie, zamieszkały w Australii.

 Andrzej Kwiatkowski który został obdarowany rodzinnie jest związany z Jodłową.Pradziadek jego przed I wojną światową mieszkał w Jodłowej i wyjechał do USA- emigracja zarobkowa.

                                                   /Mieszkaniec Gminy Jodłowa - Kazimierz Maziarka/