Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Jodłowa 1 A

39 -225 Jodłowa

tel :14 683 30 45

 e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.gopsjodlowa.pl/

kierownik: Anna Tawrell

 

godz. otwarcia 7.00 – 15. 30
 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JODŁOWEJ  zatrudnia 14 osób, w tym: 6 opiekunek socjalnych, wykonujących usługi opiekuńcze, kierownik, zastępca kierownika, 2 starszych pracowników socjalnych, 1 pracownik socjalny, oraz 2 starszych referentów. GOPS realizuje zadania zlecone i zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej.
 
GOPS realizuje i realizował:
-  w okresie od stycznia do czerwca 2009r.  realizował Program rządowy "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - w ramach programu z dożywiania w szkole skorzystało 400 dzieci;
-  w okresie od września 2008r. do czerwca 2009r. realizował pilotażowy program PFRON "Uczeń na wsi" pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie. Programem objętych było 29 niepełnosprawnych uczniów  z gminy Jodłowa;
-  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji rozpoczyna realizację projektu "Czas na aktywność w Gminie Jodłowa. Do tej pory w ramach projektu zrealizowano następujące działania: zawarto 15 kontraktów socjalnych, na które składa się praca socjalna oraz instrumenty aktywnej integracji;doradztwo zawodowe dla 15 osób które miało na celu identyfikację potrzeb oraz przygotować uczestników  projektu  do świadomego planowania własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej; realizowane  są obecnie szkolenia "Kucharz" (10 osób) i "Opiekun nad osobą starszą  i niepełnosprawną" (5 osób).
Inne formy pomocy:
-  usługi opiekuńcze;
-  kompletowanie dokumentacji w celu umieszczenia osób w domach pomocy społecznej oraz wydawanie decyzji w tych sprawach;
-  kierowanie do ośrodka wsparcia;
-  praca socjalna.
Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej w Jodłowej realizuje także zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów.