SOŁECTWO DĘBORZYN

SOŁTYS: Zbigniew Wieczorek

RADA SOŁECKA: Kazimierz Czekaj

Stanisław Migała

Marcin Dudek

Józef Kumiega

Maria Balasa

 

 

Na mocy uchwały Rady Gminy  Jodłowa nr VII/28/90 z dnia 22 października 1990 r. powstało sołectwo Dęborzyn, którego granice pokrywają się z granicami wsi. Dęborzyn od wschodu sąsiaduje z Kamienicą Dolną (gmina Brzostek) i z Jaworzem Górnym (gmina Pilzno) od północy z Bielowami (gmina Pilzno), od zachodu z Dzwonową i Zagórzem, a od południa z sołectwem Jodłowa Dolna.

Obszar zajmowany przez miejscowość Dęborzyn wynosi 416 ha i jest pod względem wielkości piątą miejscowością w Gminie Jodłowa. Miejscowość Dęborzyn położona jest w dolinie potoku Jodłówka, niedaleko jego ujścia do Wisłoki, między wzgórzami Dąbrową i Buczyną. Przez wieś przepływa również potok Wolanka będący dopływem Jodłówki.

Na terenie Dęborzyna najciekawszym obiektem zabytkowym jest  zachowany dwór. W pobliżu dworu, nad brzegiem głębokiego jaru usytuowany jest cmentarz wojskowy nr 230. Spoczywa na nim 68 żołnierzy rosyjskich i austriackich.

 Na terenie sołectwa Dęborzyn występują następujące formy ochrony przyrody: Park Krajobrazowy Pasma Brzanki, Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, pomniki przyrody, dąb w Dęborzynie.

Duże walory widokowe ma przebiegająca centralnie przez miejscowość, wzdłuż rzeki Wisłoka szosa, która jest często wykorzystywana jako trasa rowerowa i spacerowa.

Szkoła w Dęborzynie powstała w 1906 roku staraniem mieszkańców  Dęborzyna i Zagórza na kawałku dworskiego ogrodu. W pierwszym roku do szkoły uczęszczało ponad 90 dzieci. W 1967 roku oddano do użytku nowy murowany budynek szkoły, który dopiero w 1992 r. został wyposażony w instalację wodno - kanalizacyjną oraz w centralne ogrzewanie, a w 1994 r. został rozbudowany. Obecnie SP jest po termomodernizacji budynku, a obok szkoły znajduje się parking.  W pobliżu szkoły znajduje się kompleks boisk sportowych oraz plac zabaw dla dzieci.

W Dęborzynie działają Stowarzyszenia ,,Nasz Dęborzyn" oraz Stowarzyszenie KGW Mieszkańców Dęborzyna i Zagórza.