SOŁECTWO JODŁOWA DOLNA

RADNI: Maria Bator

                Józef Klucznik

                   Ryszard Jantas

                 Piotr Marcinek

                       Wiesław Winiarski

                       

 

Miejscowość Jodłowa jest największą wsią gminy, w jej skład wchodzą trzy sołectwa Jodłowa Dolna, Jodłowa Górna oraz Jodłowa Wisowa powstałe na mocy uchwały Rady Gminy Jodłowa nr VII/28/90 z dnia 22 października 1990 r.

Jodłowa Dolna od wschodu sąsiaduje z Przeczycą (gmina Brzostek) i Kamienicą Dolną (gmina Pilzno), od północy z Dęborzynem i Dzwonową oraz Lubczą (gmina Ryglice). Od zachodu z Jodłową Górną, a od południa z Wisową, Dębową i Błażkową (gmina Brzyska).

Obszar zajmowany przez sołectwo Jodłowa Dolna  wynosi 2044 ha i jest to największa miejscowość w Gminie Jodłowa.

Zarówno teren Gminy Jodłowa jak i Sołectwa Jodłowa Dolna znajduje się w północno - wschodniej części Pogórza Ciężkowickiego, ciągnącego się między dolinami rzeki Białej i Wisłoki.

Na terenie gminy Jodłowa i sołectwa Jodłowa Dolna występują następujące formy ochrony przyrody:

- Park Krajobrazowy Pasma Brzanki,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego,

- pomniki przyrody (lipy przy  kościele parafialnym w Jodłowej, dąb w Dęborzynie),

- ochrona gatunkowa.

Wysokie walory Jodłowej zostały potwierdzone objęciem całej gminy dwiema formami ochrony krajobrazowej: Parkiem Krajobrazowym Pasma Brzanki i obszarem Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. Niewątpliwie atrakcyjniejszy, zwłaszcza dla turystyki jest sam park. Przez tę część gminy prowadzi jedyny w Jodłowej znakowany szlak turystyczny prowadzący w kierunku najwyższych szczytów Pasma Brzanki: Liwocz(561 m npm.) i Brzanki(538 m npm.)

Niewysokie wzgórza, zarówno w Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki jak i w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, umożliwiają niezbyt forsowne spacery i dłuższe wycieczki. Podczas wędrówek podziwiać można krajobrazy o charakterze naturalnym lub kulturowym harmonijnym. Można obserwować również wiele gatunków roślin i zwierząt. Duże walory widokowe ma, przebiegająca centralnie przez sołectwo szosa, jak i odchodzące od niej liczne drogi prowadzące do sąsiednich miejscowości (np. drogi w kierunku Lubczy, Dębowej, Przeczycy, Dzwonowej, Wisowej oraz inne drogi dojazdowe do pól). Ze względu na stosunkowo niewielki ruch mogą one być  wykorzystywane jako trasy rowerowe.

Na terenie miejscowości Jodłowa, sołectwo Jodłowa Dolna działa Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, historia TUTAJ

W sołectwie Jodłowa Dolna znajduje się również Parafia Jodłowa – Sanktuarium Dzieciątka Jezus, opis TUTAJ