OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JODŁOWEJ

 

 

Tradycja ochrony przeciwpożarowej w Jodłowej sięga jeszcze do XIX   wieku. Otóż dokładnie 120 lat temu w Jodłowej powstała pierwsza   jednostka OSP, której założycielem był Druh Kazimierz Kapłon.

 

Tradycja ochrony przeciwpożarowej sięga jeszcze do XIX wieku. Otóż dokładnie 130 lat temu w 1888 roku w Jodłowej powstała pierwsza jednostka OSP, której założycielem był druh Kazimierz Kapłon. Była to jednostka bez jakiegokolwiek sprzętu, dopiero po długich staraniach udało się wyposażyć jednostkę w pompę ręczną umieszczoną na wozie konnym, który w 1915r. został zarekwirowany na potrzeby zaborczych wojsk austriackich.

Kolejnym naczelnikiem został wybrany dh Stanisław Lech, który pełnił te funkcję do 1938r.

Od roku 1938 do 1948, czyli przez cały okres wojenny i powojenny funkcje naczelnika sprawował dh Wojciech Chudy.

Za jego kadencji społeczeństwo wsi Jodłowa ufundowało sztandar poświęcony i wręczony jednostce w 1936r.

W czasie II wojny światowej sprzęt będący w posiadaniu jednostki był przechowywany, w miarę konserwowany przez naczelnika dh Wojciecha Chudego. Pod koniec 1948r. dh Chudy wyjechał do Wrocławia a na jego miejsce został wybrany dh Jan Stręk.

Za jego kadencji jednostka OSP otrzymała z Zarządu Powiatowego w Jaśle nową motopompę, której poświęcenie i oddanie do użytku odbyło się uroczyście w czasie obchodów Dnia Strażaka w 1949r. Dh Stręk w czasie swojej kadencji przypadającej na lata 1948 – 1955 zaadaptował znajdujący się w dogodnym miejscu wsi pustostan na budynek remizy. Za jego kadencji w latach 50-tych jednostka otrzymała z powiatu jasielskiego samochód marki chewrollet, który służył jednostce do 1958r.

W 1959r. jednostka otrzymała z powiatu Jasło samochód marki GAZZ. Samochód ten służył jednostce OSP do roku 1966. Oba samochody były nietypowe ale przystosowane do przewozu sprzętu pożarniczego.

Od 1955r. funkcję naczelnik straży pełnił dh Stefan Dubiel. Swoją funkcję pełnił bardzo krótko gdyż tylko przez 2 lata, tj. do 1957r.

Od 1957r. do 1964r. naczelnikiem, komendantem gminnym, członkiem zarządu powiatowego w Jaśle był dh Edmund Kita.

W 1964r. na ta funkcję został wybrany Jan Lech, który wraz z zarządem czynił starania o pozyskanie samochodu do jednostki. Jego starania zostały uwieńczone sukcesem i w 1969r. jednostka otrzymała samochód typowo strażacki Star 25, który służył OSP do roku 1984 – w roku 1984 jednostka otrzymała nowy samochód star 244-L a Star 25 został skasowany. Samochód ten służył OSP Jodłowa do 2003r. a następnie został przekazany jednostce OSP w Dzwonowej.

W tym samym okresie na wyposażeniu jednostki był jeszcze samochód Żuk A151C, który jednostce OSP służył również do roku 2003 a następnie został przekazany do OSP Dębowa.

Z inicjatywy dh Lecha, dzięki wytrwałości i mozolnej pracy druhów strażaków oraz byłego naczelnika Gminy Jodłowa Pana Stefana Grześkiewicza została wybudowana remiza OSP w Jodłowej. Do chwili obecnej była ona kilkakrotnie remontowana i dostosowywana do obowiązujących wymogów.

Pomimo posiadania dwóch samochodów strażacy z OSP Jodłowa przy wkładzie środków własnych oraz z pomocą ówczesnego Wójta Pana Władysława Kity czynili starania o pozyskanie nowszego samochodu gaśniczego. Starania te zostały uwieńczone sukcesem i jednostka OSP zakupiła wspólnie z Urzędem Gminy Jodłowa i Zarządem Wojewódzkim Związku OSP w Rzeszowie samochód pożarniczy STAR 266  oraz samochód pożarniczy TATRA 148 Rosenbauer. TATRA została nieodpłatnie przekazana do Muzeum Regionalnego w Rzeszowie, w zamian za to muzeum obiecało darmowy wstęp do zwiedzania dla wszystkich mieszkańców gminy Jodłowa. Natomiast STAR 266 został przekazany do OSP  Dębowa i służy do dnia dzisiejszego. Ich miejsce w OSP Jodłowa zajęły zakupione dwa nowe samochody ratowniczo – gaśnicze.

Dh Jan Lech pełnił swoją funkcję do 2011r.

Od 2011r. funkcje Prezesa objął dh Roman Gręski i pełni ją do dnia dzisiejszego. Funkcję konserwatorów w jednostce pełnią dh Roman Grębski i dh Marek Dzierwa.

W 1996r. został wybrany naczelnikiem i komendantem gminnym dh Edward Furman, pełnił tę funkcję do 2009r. Od  2009 do 2011r. pełnił obowiązki naczelnika dh Marek Frączek. W 2011r. na naczelnika i komendanta gminnego został wybrany dh Jan Kapłon i pełni te funkcję do dnia dzisiejszego.

Przy jednostce działa orkiestra dęta, która liczy 16 osób i często uświetnia uroczystości nie tylko świeckie, nasze strażackie, ale i kościelne.

Ochotnicza Straż Pożarna, jak sama nazwa wskazuje zrzesza w swoich szeregach 50 członków czynnych i 44 honorowych. Strażacy ochotnicy podążają za nowymi społecznymi wyzwaniami z roku na rok zmieniając oblicze i charakter  jednostki. W dniu 23 luty 2004r. OSP Jodłowa została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i wyposażona w niezbędny sprzęt.

Nie było to łatwe w  warunkach ciągłego niedostatku sprzętowego i braku funduszy, jednak ambicja strażaków, duże zaangażowanie obecnego Prezesa dh Romana Grębskiego oraz upór w dążeniu do celu i pomoc obecnego Wójta Gminy Jodłowa Roberta Muchy wzięły górę i sprzętu z roku na rok przybywa. Dzisiaj możemy pochwalić się dwoma nowymi samochodami, które prezentują się tutaj na placu. Jeden został zakupiony przy pomocy Urzędu Gminy i środków z zewnątrz w 2010r a drugi w 2014, którego uroczyste przekazanie i poświecenie miało miejsce 21 czerwca 2015r. Jeszcze parę lat temu można było tylko pomarzyć o nowym samochodzie, jednak jak widać marzenia się spełniają i to podwójnie.

Samochody te są ciągle doposażane w odpowiedni sprzęt, który jest nam pomocny w wykonywaniu naszych działań a także służy wszystkim mieszkańcom w celu ratowania życia zdrowia oraz ich dobytku. Nowy skomplikowany sprzęt stawia przed nami nowe wymogi i zmusza do podnoszenia kwalifikacji. Bo dzisiaj strażak ochotnik staje przed wezwaniem do pomocy w różnej formie. To nie tylko pożary, to wyjazdy do wypadków drogowych, usuwania szkód po klęskach żywiołowych – takich jak powodzie, huragany czy tez inne miejscowe zagrożenia. Dlatego strażacy ochotnicy podnoszą swoje kwalifikacje na różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

Kolejnym marzeniem strażaków było by na ścianie budynku remizy stała figura św. Floriana oraz pozyskanie nowego sztandaru. Strażacy zakupili figurę za środki własne, która umieszczona została w kapliczce na ścianie budynku remizy OSP a nadanie i poświecenie nowego sztandaru nastąpiło 22 czerwca w 2008r. podczas jubileuszu 120-lecia jednostki.

W 2016r. z inicjatywy Pana Wójta Roberta Muchy na jodłowskim rynku naprzeciwko budynku remizy OSP został postawiony pomnik – figura Św. Floriana jako dar wdzięczności za ofiarną służbę strażaków ochotników a  w szczególności za pomoc  w usuwaniu skutków powodzi, jaka nawiedziła naszą gminę w 2010r.