W dniu 29 lipca została podpisana umowa  z Firmą Multikop Sp. z o.o. Strzeszyn 567, 38-340 Biecz, na realizacje zadania  pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Jodłowa” w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Czas realizacji zadania do 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 12 389 175,00zł

Dofinansowanie: 9 383 055,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Przy podpisaniu miło nam było gościć Pana Piotra Olszówkę - dyrektora ds. rozwoju relacji społecznych  BGK.