Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Jodłowa w miejscowościach: Jodłowa, Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa cz.1 i cz. 2.

Wykonawca : EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie

Roboty rozpoczęto dnia : 02.11.2022r, zakończono dnia : 07.07.2023r.

Zrealizowano 17 odcinków o łącznej długości ponad 8km

 

Kwota dofinansowania: 4 702 614,00zł

Całkowity koszt inwestycji: 5 485 857,01zł

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Jodłowa cz.1 i cz.2

Wykonawca : Konsorcjum Firm

LIGĘZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Strzegocice 110D, 39 223 Strzegocice – Lider

Firma Handlowo – Usługowa Grzegorz Ligęzka, Strzegocice 110D, 39-223 Strzegocice - Partner

Roboty rozpoczęto dnia : 28.04.2023r, zakończono dnia : 28.09.2023r.

Zrealizowano 14 odcinków o łącznej długości ponad 7km

 

Kwota dofinansowania: 3 804 892,50zł

Całkowity koszt inwestycji: 4 650 424,54zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 29 lipca została podpisana umowa  z Firmą Multikop Sp. z o.o. Strzeszyn 567, 38-340 Biecz, na realizacje zadania  pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Jodłowa” w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Czas realizacji zadania do 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 12 389 175,00zł

Dofinansowanie: 9 383 055,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Przy podpisaniu miło nam było gościć Pana Piotra Olszówkę - dyrektora ds. rozwoju relacji społecznych  BGK.