22 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło ów dzień w odpowiedzi na alarmujący w skali świata wzrost liczby przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię. Choć do prześladowań wyznawców różnych religii dochodzi najczęściej w Azji i Afryce, sytuacja osób wierzących pogarsza się również w państwach europejskich. Otwarte praktykowanie religii coraz częściej spotyka się z niechęcią czy wręcz wrogością, a osoby wierzące padają ofiarą uprzedzeń i dyskryminacji.

Podobnie jak w latach poprzednich, Laboratorium Wolności Religijnej zamierza uczcić ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie, organizując obchody MDUOAP w Polsce. Jest to ważny aspekt naszej działalności, ukierunkowanej przede wszystkim na przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej. Poprzez upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach wynikających z naruszeń wolności sumienia i religii oraz kształtowanie społecznej wrażliwości na podobne przypadki chcemy otwierać dyskurs publiczny dla osób wierzących - umożliwić im swobodne uczestnictwo w życiu publicznym w zgodzie z wyznawanymi przekonaniami i bez obawy o wykluczenie.

W celu promowania wolności religijnej jako fundamentalnego prawa każdego człowieka, ale również jako wartości społeczno- i kulturotwórczej, Laboratorium Wolności Religijnej organizuje w 2022 roku Pikniki Wolności. Odbędą się one w czterech polskich miastach, które odznaczają się bogatą tradycją wielowyznaniowości:

  • w Toruniu, 4 czerwca 2022 roku,
  • w Gdańsku, 19 czerwca 2022 roku,
  • we Wrocławiu, 21 sierpnia 2022 roku,

Pikniki będą miały formę spotkań z lokalną społecznością. Ich uczestnicy poznają znaczenie wolności religijnej dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa - jej rolę w zapewnianiu pokojowego współżycia ludzi wierzących i niewierzących w atmosferze wzajemnego szacunku. Spotkania dostarczą również okazji, by udzielać wsparcia merytorycznego tym, którzy na co dzień borykają się z ograniczaniem możliwości wyznawania swojej wiary. W tematycznych namiotach eksperci z dziedziny prawa, teologii czy psychologii będą służyć informacjami na temat łamania wolności religijnej oraz sposobów jej ochrony, zaś w punkcie konsultacyjnym będziemy przyjmować zgłoszenia sytuacji noszących znamiona łamania prawa do wolności religijnej.

Więcej o celach projektu, działalności Laboratorium  i dotychczasowych obchodach MDUOAP na stronie https://laboratoriumwolnosci.pl.