SOŁECTWO DĘBOWA

SOŁTYS: Roman Styrna

RADA SOŁECKA :  Leszek Wal

Krzysztof Kaczka

Wojciech Maguda

Paweł Kaczka

Kamil Kapłon

 

Miejscowość Dębowa wchodzi w skład Gminy Jodłowa. Na  mocy uchwały Rady Gminy Jodłowa nr VII/28/90 z dnia 22 października 1990 r. powstało Sołectwo Dębowa, którego granice pokrywają się z granicami miejscowości. Dębowa od wschodu, południa i zachodu  sąsiaduje z Błażkową (gmina Brzyska) a od północy z Jodłową Dolną. Obszar zajmowany przez miejscowość Dębowa wynosi 814 ha, i jest to pod względem wielkości trzecia miejscowość w Gminie Jodłowa.

Pierwsze wzmianki o Dębowej pochodzą z 1353 r. Miejscowość Dębowa charakteryzuje zwarty oraz rozproszony typ  zabudowy. Typ zwarty zlokalizowany jest w obrębie drogi powiatowej biegnącej centralnie przez miejscowość o nr 1314. W pozostałych częściach miejscowości jest typ zabudowy rozproszony.

Centrum miejscowości można określić jako obszar znajdujący się wzdłuż drogi  powiatowej 1313 i 1314 rozpoczynający się od Szkoły Podstawowej a kończący się  przy kościele. Na tym terenie znajduje się: Szkoła Podstawowa, Pomnik Partyzantów Armii Krajowej, sklep, Centrum Kulturalno – Sportowe wraz z Remizą OSP oraz kościół.

Dębowa od XV w. należała do parafii Jodłowa. W 1882 została zbudowana kaplica p.w. NMP Niepokalanie Poczętej, którą rozbudowano w 1973r.   Na terenie miejscowości Dębowa działają dwie organizacje społeczne:

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej opis TUTAJ, 

Stowarzyszenie "Dębowa Razem" opis TUTAJ.