SOŁECTWO SOŁTYS
Jodłowa Dolna Marek Leja
Jodłowa Górna Elżbieta Łępa
Jodłowa Wisowa Ryszard Pacana
Dęborzyn Maria Balasa
Dębowa Roman Styrna
Dzwonowa Anna Mikrut
Zagórze Tomasz Spicha