Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Jodłowej Górnej  

 

KRS: 0000299678

NIP: 8722316283

REGON: 180308735

 

Zarząd:

PRZEWODNICZĄCA: Elżbieta Łępa

ZASTĘPCA: Zofia Urban

SEKRETARZ: Krystyna Dudek

SKARBNIK: Maria Błądzińska

 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Jodłowej Górnej powstało 12 listopada 2007 roku, a zarejestrowane w KRS zostało 21 lutego 2008 roku.

 Założycielami Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich były panie;  Krystyna Dudek, Zofia Kaczka, Elżbieta Łępa – sołtys i obecna przewodnicząca.

 Celem działalności naszego stowarzyszenia jest  przede wszystkim integracja mieszkańców sołectwa , organizowanie spotkań i warsztatów celem wymiany doświadczeń, kultywowanie tradycji i kultury regionu, współpraca z innymi organizacjami. Nasza działalność opiera się głównie na pracy  wolontariackiej  członkiń Koła.   

 Od początku istnienia Naszego stowarzyszenia prowadzimy kronikę, gdzie są zapisywane  ważniejsze wydarzenia , oraz zamieszczane zdjęcia i artykuły  z prasy.

W czasie naszej dotychczasowej działalności zorganizowałyśmy kilka wycieczek turystyczno – krajoznawczych, między innymi do Zakopanego,  Kopalni soli w Bochni, nad Solinę, w Pieniny, Szlakiem Orlich Gniazd, do Wadowic, Kalwarii, Inwałdu, i Krakowa. Udział w nich wzięły nie tylko członkinie Stowarzyszenia ale także osoby starsze, młodzież   i dzieci.  Dużym powodzeniem w środowisku cieszył się MINI KLUB SENIORA, czyli zorganizowanie cyklicznych spotkań i zajęć dla osób starszych. Zorganizowałyśmy także Maraton Sportowy, Rajd Pieszy „ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI”, warsztaty artystyczno teatralne  ”TEART POKOLEŃ”, turniej szachowo- warcabowy dla dzieci naszej szkoły oraz spotkania wigilijne dla osób starszych z terenu całej Gminy.                                                                                                                          

 Pomagałyśmy w organizacji PIKNIKU RODZINNEGO, uroczystości związanej z nadaniem szkole sztandaru. Bierzemy także aktywny udział w życiu Gminy; ŚWIĘTO JODŁY,  dożynki gminne i powiatowe, konkursy na stół wielkanocny, grzybobranie. Byłyśmy organizatorem imprezy integracyjnej dla mieszkańców gminy „POŻEGNANIE LATA”. Uczestniczyłyśmy w PRZEGLĄDZIE TRADYCJI KULINARNYCH ZIEMI DĘBICKIEJ W ŻYRAKOWIE, w konkursie ZASMAKUJ W TRADYCJI zorganizowanym przez LGD LIWOCZ w Brzyskach, w Podkarpackich Targach usług Społecznych w Kołaczycach , w „Zielonym Pikniku” w Rzeszowie, Konkursie „Świąteczne smaki” w Skołyszynie i w Brzostku. Nie zabrakło nas także na LIWOCKICH ZAPUSTACH.                                                                                                               

Przygotowałyśmy  DNI OTWARTE DLA STOWARZYSZEŃ działających na terenie naszej gminy.

Nasze Stowarzyszenie aktywnie włączyło się w przygotowanie uroczystości otwarcia  Centrum Kultury i Sportu w Jodłowej Górnej. Był także zorganizowany przez nas Dzień Otwarty w/w  Centrum, dla wszystkich mieszkańców sołectwa.

Uroczystościami cyklicznymi są; Spotkania noworoczne , Dzień kobiet, wieczory wspomnień,  tradycyjne ostatki, andrzejki, spotkania Sylwestrowe.

W przyszłości chcemy kontynuować  nasza dotychczasową działalność, kładąc główny nacisk na szerszą integrację poprzez włączenie w nasze działania większej liczby mieszkańców.

Opis przygotowała Pani Elżbieta Łępa - przewodnicząca Stowarzyszenia