SOŁECTWO ZAGÓRZE

SOŁTYS: Tomasz Spicha

RADNY: Agata Ciesielska

 

Sołectwo powstało w XIV w., do początku XIX w. było własnością opactwa benedyktynów w Tyńcu. Dokument królewski z 1456 r. wydany przez Kazimierza Jagiellończyka, potwierdził przywileje nadane przez jego poprzedników klasztorowi.

Na terenie regionu jasielskiego do dóbr tynieckich oprócz Zagórza należały m. in. Kawęczyn i Dęborzyn. Zagórze od wschodu sąsiaduje z Dęborzynem, od północy ze Słotową i Strzegocicami (gmina Pilzno), a od zachodu z Lubczą (gmina Ryglice), z południa sąsiadem jest Dzwonowa. Obszar zajmowany przez miejscowość Zagórze wynosi 306 ha i jest to najmniejsza miejscowość w Gminie Jodłowa.

Zagórze położone jest przy północnej granicy gminy Jodłowa, w niewielkiej kotlinie otoczonej wzgórzami, spośród których najwyższa jest Dąbrowa (341 mn.p.m.). Większość zabudowy wsi rozmieszczona jest wzdłuż Gorzanki, dopływu potoku Wolanka.

Zagórze należy do parafii w Przeczycy. W 1985 r zbudowano tutaj kościół dojazdowy p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny.

Do zachowanych obiektów zabytkowych należą:
- kapliczka murowana z poł. XIX w. fundacji Kacpra Kurka, usytuowana przy domu nr 3 (parcela Adama Kurka);
- kapliczka przy Morskim Oku, murowana, zbudowana około 1908r., fund. Jakuba i Jana Gliwów. Według miejscowej tradycji została wzniesiona na miejscu krzyża, postawionego na terenie dawnego cmentarza cholerycznego. W sąsiedztwie kapliczki są resztki bagnistych stawów nazywanych Morskim Okiem.

Na terenie wsi oprócz kapliczek istnieją krzyże, z których wiele zostało postawionych w miejsce zniszczonych, np. na posesji L. Graba wzniesiono w 1960 r. betonowy krzyż z rzeźbą Chrystusa, z osłoną z blachy.

 Zagórze jest jedyną miejscowością w gminie Jodłowa w której nie była i nie jest zlokalizowana żadna placówka oświatowa.

Na terenie miejscowości Zagórze znajduje się boisko wielofunkcyjne z kortem tenisowym oraz plac zabaw.