Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

ROK 2015

 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts(%)

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania Tr(%)

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Pbr(%)

Gmina Jodłowa

42,58 %

0,23 %

65,96 %

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej

39-225 Jodłowa

I kw. 361,1 %

II kw. 361,1 %

I kw. 0,9 %

II kw. 0,6 %

I kw. 100 %

II kw. 100 %

Wymagany do osiągnięcia w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts(%)16. Wymagany do osiągnięcia w 2015 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania Tr(%)50. Wymagany do osiągnięcia w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Pbr(%)>40.

Informację sporządzono zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

ROK 2014

 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts(%)

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr(%)

Gmina Jodłowa

24,31 %

34,25 %

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej

39-225 Jodłowa

I kw. 357,1 %

II kw. 363,6 %

III kw. 362,0 %

IV kw. 360,2 %

I kw. 0,1 %

II kw. 0,5 %

III kw. 0,1 %

IV kw. 0,6 %

Trans- Formers Karpatia Sp. z o. o.

ul. Krakowska 46, 33-100 Tarnów

Nie świadczył usług w 2014 roku

Ślusarstwo Produkcja- Handel -Usługi, W. Radzik

39- 218 Straszęcin 9A

Nie świadczył usług w 2014 roku

Produkcja Handel Usługi EKOMAX

ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło

Nie świadczył usług w 2014 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.

Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica

Nie świadczył usług w 2014 roku

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s. c.

ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz

Nie świadczył usług w 2014 roku

Miejski Zakład Komunalny

Pilzno Sp. z o.o.

39-223 Strzegocice 72A

Nie świadczył usług w 2014 roku

PETERTRANS Piotr Starzyk

ul. Wypoczynkowa 13, 33-112 Tarnowiec

Nie świadczył usług w 2014 roku

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Okrężna 11, 33-100 Tarnów

Nie świadczył usług w 2014 roku

Dębickie Zakłady Komunalne DEZAKO Sp. z o.o.

ul. Rzeszowska 14, 39-200 Dębica

I kw. 73,2 %

II kw. 79,7%

III kw. 70,1 %

IV kw. 51,7 %

I kw. 9,3 %

II kw. 5,4 %

III kw. 9,1 %

IV kw. 10,4 %

Wymagany do osiągnięcia w 2014 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%) ≥ 14.

Wymagany do osiągnięcia w 2014 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania T(%) ≤ 50.

________________________________________________________________________________

 

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

ROK 2013

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts(%)

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr(%)

Gmina Jodłowa

41,46 %

16,93 %

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej

39-225 Jodłowa

I kw. 112,2 %

II kw. 98,4 %

III kw. 335,8 %

IV kw. 325,1 %

I kw. 4,3 %

II kw. 5,3 %

III kw. 0,1 %

IV kw. 0,3 %

Trans- Formers Karpatia Sp. z o. o.

ul. Krakowska 46, 33-100 Tarnów

Nie świadczył usług w 2013 roku

Ślusarstwo Produkcja- Handel -Usługi, W. Radzik

39- 218 Straszęcin 9A

Nie świadczył usług w 2013 roku

Produkcja Handel Usługi EKOMAX

ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło

Nie świadczył usług w 2013 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.

Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica

Nie świadczył usług w 2013 roku

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s. c.

ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz

Nie świadczył usług w 2013 roku

Miejski Zakład Komunalny

Pilzno Sp. z o.o.

39-223 Strzegocice 72A

Nie świadczył usług w 2013 roku

PETERTRANS Piotr Starzyk

ul. Wypoczynkowa 13, 33-112 Tarnowiec

Nie świadczył usług w 2013 roku

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Okrężna 11, 33-100 Tarnów

Nie świadczył usług w 2013 roku

Dębickie Zakłady Komunalne DEZAKO Sp. z o.o.

ul. Rzeszowska 14, 39-200 Dębica

III kw. 103,1 %

IV kw. 76,3 %

III kw. 5,8 %

IV kw. 10,2 %

 

 

 

Wymagany do osiągnięcia w 2013 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%) ≥ 12.

Wymagany do osiągnięcia w 2013 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania T(%) ≤ 50.

 

_____________________________________________________________________

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

ROK 2012

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%)

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr (%)

Gmina Jodłowa

35,10 %

42,60 %

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej

39-225 Jodłowa

I kw. 100,28 %

II kw. 77,49 %

III kw.10,41 %

IV kw.138,95 %

0,00 %

Trans- Formers Karpatia Sp. z o. o.

ul. Krakowska 46, 33-100 Tarnów

Nie świadczył usług w 2012 roku

Ślusarstwo Produkcja- Handel -Usługi, W. Radzik

39- 218 Straszęcin 9A

Nie świadczył usług w 2012 roku

Produkcja Handel Usługi EKOMAX

ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło

Nie świadczył usług w 2012 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.

Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica

Nie świadczył usług w 2012 roku

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s. c.

ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz

Nie świadczył usług w 2012 roku

Wymagany do osiągnięcia w 2012 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
Ppmts (%) ≥ 10.

Wymagany do osiągnięcia w 2012 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr (%) ≤ 75.