SOŁECTWO JODŁOWA  WISOWA

SOŁTYS: Ryszard Pacana

RADNY: Dawid Liszka

 

Sołectwo  od wschodu sąsiaduje z Jodłową Dolną i Błażkową (gmina Brzyska), od północy z Jodłową Dolną i Jodłową Górną, od zachodu z  Kowalową (gmina Ryglice), a od południa ze Swoszową i Czermną (gmina  Szerzyny). 

 Na terenie sołectwa Jodłowa Wisowa działa stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "WISOWIANIE", nieliczni mieszkańcy należą do OSP w Jodłowej.

W 1937 roku została utworzona szkoła, jako szkoła filialna szkoły w Jodłowej Górnej. Przez pierwszy rok nauka była prowadzona w wynajmowanej sali. Dopiero od września 1938 roku nauka odbywała się w nowym budynku z trzema salami lekcyjnymi. Drzewo na ten budynek pochodziło z rozebranej karczmy żydowskiej. Szkoła ta przetrwała do połowy lat dziewięćdziesiątych, kiedy  to w 1995 roku oddano nowy budynek szkoły, który służy wisowskim dzieciom do dziś.