SOŁECTWO Jodłowa Górna

SOŁTYS: Elżbieta Łępa

RADA SOŁECKA: Maria Błądzińska

Piotr Furman

Łukasz Latocha

Tadeusz Szynal

Wojciech Kaczka

 

 

       Sołectwo Jodłowa Górna zlokalizowane jest miedzy sołectwem Jodłowa Dolna od wschodu, miejscowością Lubcza (Gmina Ryglice). Od zachodu graniczy z Kowalową ( gmina Ryglice),od południa z sołectwem Wisowa.

       Jest to najbardziej na zachód wysunięte sołectwo Gminy Jodłowa, gdzie przebiega nie tylko granica gminy ale także województwa. Zajmuje powierzchnie 1358 ha. Południowa część Sołectwa Jodłowa Górna leży na obszarze Krajobrazowego Parku  Pasmo  Brzanki".

        Pierwsze wzmianki o Jodłowej Górnej lokowanej na prawie polskim pochodzą z 1356 roku. Sołectwo Jodłowa Górna jest drugie pod względem powierzchni i liczby mieszkańców w Gminie Jodłowa. Charakteryzuje się ono łańcuchowa zabudowa wzdłuż rzeki Jodłówki i drogi powiatowej. Sołtysem od 2007 roku jest  Pani Elżbieta Łępa.

        Najstarszym obiektem na terenie sołectwa jest kapliczka Matki Bożej Bolesnej  wybudowana w 1945 roku przez Stanisława Proszowskiego, Miejscowego rzeźbiarza. Ufundowana przez rodziny Kwiatkowskich i Lesiaków. Kapliczka ta była zalążkiem obecnej parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Została ona utworzona w 1981 roku i administracyjnie obejmuje teren sołectwa Jodłowa Górna. Pierwszym proboszczem był ksiądz kanonik Marian Myjak. Obecnie  funkcje tę sprawuje ksiądz Antoni Jurkowski. Od 1933roku w sołectwie funkcjonuje szkoła podstawowa, aktualnie  dzieci uczą sie w nowym budynku oddanym do użytku w 1997 roku.

       Życie kulturalno sportowe skupia sie wokół Centrum Kultury i Sportu, który został wybudowany w 2011 roku. Znajduje sie tam zaplecze sportowe z boiskiem. Budynek Centrum Kultury i Sportu w Jodłowej Górnej jest miejscem spotkań mieszkańców oraz  stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich, które zostało założone 12 listopada 2007 roku .Jego działalność polega na kultywowaniu tradycji i integrowaniu środowiska. 

       Przez sołectwo przebiega droga powiatowa, na której w 2015 roku położono nowa nawierzchnie asfaltowa. w tym czasie również wybudowano nowy most i zlikwidowano niebezpieczne osuwisko. Cały czas poprawia sie infrastruktura dróg gminnych. Obecnie nowa nawierzchnie asfaltowa zyskała droga w kierunku kościoła i cmentarza.

      Walorami turystycznymi sołectwa są cisza, spokój, czyste powietrze i bezpośredni kontakt z przyrodą. A uroku dodają czyste, schludne i ukwiecone obejścia.