Nr konta do wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych oraz opłaty skarbowej:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 

03 8589 0006 0031 0970 0101 0011

 

Natomiast z dniem 25 października 2019r. uległ zmianie rachunek bankowy, na który należy dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (za śmieci).

                        Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Jodłowa Nr: 15 8589 0006 0310 0970 0101 0104