Na podstawie badań zanieczyszczenia powietrza stwierdza się, że na terenie województwa podkarpackiego dochodzi do przekroczeń wartości progowych zanieczyszczeń pyłowych powietrza. Wzmożona emisja zanieczyszczeń ma miejsce szczególnie w okresie zimowym do czego w znacznym stopniu przyczynia się spalanie paliw na cele grzewcze. Opracowane kompendium wiedzy o pyle zawieszonym pt: "Pyły drobne w atmosferze.Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce" dostępne jest na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem: http://gios.gov.pl/images/aktualnosci/Pyly_drobne_w_atmosferze.Kompendium_wiedzy.pdf.

Załączniki:
Pobierz plik (pzibwppm10.pdf)Ulotka informacyjna2903 kB