SOŁECTWO DZWONOWA

SOŁTYS: Piotr Pelc

RADA SOŁECKA:Marek Podrazik

Elzbieta Papiernik

Andrzej Olszówka

Jolanta Maduzia

Roman Chwał

 

 Mieszkańcy przywilej zezwalający na założenie Dzwonowej (nazywanej w dokumentach z XV i XVI w. także Iwanową) otrzymali od Kazimierza Wielkiego w 1357r. Lokacja nie została w pełni zrealizowana, gdyż obszar wsi jest znacznie mniejszy. W czasie lokacji wieś należała do ziemi bieckiej, później przeszła do pilźnieńskiej, brak jest dokładnych danych dotyczących tej przynależności.

W pobliżu Dzwonowej przebiegała w poł. XIII w. granica pomiędzy kasztelanią biecką, a wojnicką. W 1564r., na terenie Dzwonowej istniała karczma, młyn i sołectwo należące do Mateusza Gogolińskiego.

Dzwonowa od wschodu sąsiaduje z Dęborzynem, od północy z Zagórzem, od zachodu z Lubczą (gmina Ryglice), a od południa z sołectwem Jodłowa Dolna.

Obszar zajmowany przez wieś Dzwonową wynosi 374 ha i jest pod względem wielkości szóstą miejscowością w Gminie Jodłowa. Centralną cześć gminy zajmuje dolina potoku Jodłówka, a centralną część miejscowości Dzwonowa zajmuje dolina potoku Wolanka.  

Na terenie miejscowości Dzwonowa działają:

OSP opis TUTAJ

 Koło Gospodyń Wiejskich opis TUTAJ

W miejscowości Dzwonowa istniała szkoła podstawowa już w latach międzywojennych. Po II wojnie światowej  na przełomie lat 50-tych i 60-tych powołano na nowo szkołę. Dzieci uczyły się w wynajętych pomieszczeniach w prywatnych domach. Od roku 1973 szkoła w Dzwonowej była szkołą filialną szkoły w Dęborzynie. Dopiero na początku lat 80-tych rozpoczęto adaptację garaży Kółka Rolniczego na potrzeby szkoły. W roku 1983 oddano odremontowany budynek do użytku. Z powodu małej ilości dzieci w 2004 roku szkoła została zamknięta. W chwili obecnej budynek jest rozbudowany na centrum kulturalno – sportowe z zapleczem dla OSP.