Wójt Gminy Jodłowa informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2022 poz. 438) od 1 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Jodłowa lub za pomocą profilu zaufanego należy składać deklaracje dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Taki obowiązek mają wszyscy właściciele bądź zarządcy budynku. Deklaracje należało składać do 30.06.2022 roku z wyłączeniem źródeł ciepła, które zostały uruchomione po 1 lipca 2021 roku, dla których termin składania takiej deklaracji wynosi 14 dni od uruchomienia takiego źródła ciepła. Mimo terminu, który upłynął 30.06.2022 r. wciąż można składać takie deklaracje w Urzędzie Gminy Jodłowa w pokoju nr 17 (sala narad) lub za pomocą profilu zaufanego.