W październiku br. w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy prezesom i przedstawicielom jednostek OSP z powiatu dębickiego przekazano promesy w wysokości 5 tys. zł .

 

 

 

 

Promesy wręczali: senator Zdzisław Pupa, poseł Jan Warzecha, poseł Kazimierz Moskal, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec,  Komendant Powiatowy PSP bryg. mgr inż. Krzysztof Marek, starosta powiatu dębickiego Piotr Chęciek oraz  prezes  Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Władysław Radzik.

Z terenu powiatu dębickiego dotację otrzymało 60 jednostek OSP na łączną kwotę 300 tysięcy zł. Przyznane środki finansowe dla jednostek OSP będą mogły zostać wykorzystane na   organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych. Z terenu Gminy Jodłowa promesy otrzymała OSP Jodłowa i OSP Dzwonowa.

Za pozyskane środki strażacy OSP będą mogli zakupić między innymi ubrania wyjściowe, ubrania dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, stroje sportowe dla członków strażackich drużyn sportowych, sprzęt do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych i zawodów sportowo-pożarniczych.