W sobotę 16 listopada 2019r.odbyła się biesiada andrzejkowa w ramach projektu ogłoszonego przez gminę Jodłowa pn „Organizacja imprez, pikników oraz innych przedsięwzięć kulturalnych dla osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Jodłowa”. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Mieszkańców Dęborzyna i Zagórza.

 

 

 

 

 

 W ramach projektu odbył się wyjazd uczestników do kina Marzenie w Tarnowie na seans filmowy pt „1800 gram”, po seansie uczestnicy zostali zaproszeni na biesiadę andrzejkową. Celem projektu była integracja mieszkańców, propagowanie spotkań kulturalno-integracyjnych, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz promowanie aktywnych form wypoczynku.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w projekcie i za miło spędzony czas.